Tag: Cudowne źródełka

Trzęsiny, gm. Radecznica, pow. zamojski

Wedle informacji zebranych wśród mieszkańców wsi, święty Antoni wędrując z Leżajska do Radecznicy spoczął na kamieniu leżącym w okolicznym lesie, wówczas w miejscu tym wytrysnęło źródło. Woda która z niego wybija ma posiadać leczniczą moc. W miejscu tym wybudowano kapliczkę. W każdy Wielki Piątek, przed świtem okoliczni mieszkańcy idą w to miejsce po wodę, poją i kąpią w niej chorych. Ważne jest by woda została zebrana przed świtem, wówczas jej uzdrawiająca moc jest największa. W czasie II Wojny Światowej w miejscu tym, na poddaszu kapliczki ukrywała się młoda dziewczyna, żydówka o imieniu Tema. Została tam ukryta przez mieszkańców wsi, dzięki czemu przetrwała czas okupacji. Źródlisko w Trzęsinach stanowi dziś pomnik przyrody nieożywionej.

Lokalizacja GPS: 50°38’20.76″N; 22°47’57.63″E

Trzesiny003 Trzesiny005 Trzesiny030

Trzesiny024 Trzesiny034

Radecznica, gm. loco, pow. zamojski

Źródło oraz drewniana kaplica z 1824 r. w tzw. „Lasku św. Antoniego”. Kaplica wzniesiona na palach nad źródłem, w miejscu gdzie wedle tradycji miał objawić się święty. Woda posiadać ma właściwości uzdrawiające.
Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego „w lesie w pobliżu kościoła znajduje się studzienka ze źródłem, przy którem miał się święty objawić i stąd woda posiada lecznicze właściwości w różnych chorobach”.

Źródło pod kaplicą „Na wodzie” na obszarze zbiornika wodnego. Kaplica z 1824 r. Obok ujęcie wody ze źródła w postaci pompy ręcznej.

Lokalizacja GPS: 50°45’14.97″N; 22°49’39.95″E

Radecznica001 Radecznica007 Radecznica011 Radecznica017

Staw Ujazdowski, gm. Nielisz, pow. zamojski

Wedle miejscowych wierzeń źródło z wodą o właściwościach leczniczych w dolinie strumienia Werbka. Tradycja jego kultu sięga XIX w. (prawdopodobnie posiada starszą metrykę). Woda miała być szczególnie skuteczna na choroby reumatyczne. Chorzy pili ją i obmywali chore miejsca, kąpali się w niewielkim rozlewisku. Wokół źródła oraz zbiornika wodnego pozostawiano ubrania, które nosili chorzy, wierząc że wraz z nimi zostawiana jest choroba. Nowe ubrania ubierano po uprzednim namoczeniu ich w wodzie wypływającej ze źródła.
Do 1915 roku miejsce związane z wiarą w cudowną moc źródła. W 1915 postawiono pierwszą kapliczkę poświęconą św. Janowi. Obecna wybudowana w 1997 r.
Przy drodze asfaltowej drogowskaz z oznaczeniem obiektu.

Miejsce podmokłe, porośnięte trzciną, trudno dostępne. Drewniana kapliczka wymaga remontu, widoczna rozpoczęta budowa nowej kaplicy powyżej niej (fundamenty nowej kaplicy).

StawUj026 StawUj021

StawUj004 StawUj010

Sielec, gm. Leśniowice, pow. chełmski

Źródlisko w niewielkiej kotlince, teren podmokłym. Jedno ze źródeł znajduje się pod kaplicą św. Anny, drugie wybija u stóp pobliskiej lipy. Nazwa lokalna: „Źródło Święta Anna” lub „Kaplica na wodzie”. Wedle miejscowej tradycji słynie jako miejsce uzdrowień. Początki kultu pozostają nieznane. Dwa razy w roku w dzień św. Anny 26 lipca odbywają się tu odpusty katolickie, dwa tygodnie później prawosławne. Nabożeństwa prawosławne powiązane są ze święceniem wody w „cudownym źródle” pod kapliczką.

Sielec003 Sielec005 Sielec006 Sielec012

Janów Lubelski, gm. Janów, pow. janowski

Według podania w Janowskich Lasach, w miejscu zwanym uroczyskiem Kruczek, na kamieniu miał odpoczywał św. Antoni w drodze między Leżajskiem a Radecznicą. Spod kamienia wytrysnęło źródełko. Woda ma posiadać lecznicze właściwości, przyśpieszać gojenie ran. Krzyż i kapliczkę postawiono w tym miejscu w 1773 roku. Prawdopodobnie wierzenia związane ze źródłem posiadają wcześniejszą proweniencję. W pobliżu kaplicy znajduje się droga krzyżowa oraz drewniane pomniki upamiętniające walki partyzanckie. Brak śladów kamienia z którym również związana jest legenda.

Kruczek003 Kruczek004 Kruczek011

Urzędów, gm. Urzędów, pow. kraśnicki

W zabagnionej dolinie rzeki Urzędówki, znajduje się cudowne miejsce z sanktuarium poświęconym św. Otylii. Spod drewnianej kaplicy wybija źródło, z którego woda wedle tradycji posiadać ma uzdrawiającą moc, szczególnie pomocną w chorobach oczu, głowy i gardła. W drugi dzień Zielonych Świąt w miejsce to zmierzali wierni z bliższej i dalszej okolicy, również zza Wisły. Pierwsze wzmianki dotyczące miejsca sięgają XVIII w.

DCIM100MEDIADJI_0052.JPG
DCIM100MEDIADJI_0052.JPG

Urzedow002 Urzedow004 Urzedow007

Wąwolnica, gm. Wąwolnica, pow. puławski

Źródło znajduje się po zachodniej stronie wzgórza zajętego przez Bazylikę pw. Św. Wojciecha oraz Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Źródło zamknięte ze względu na skażenie wód gruntowych.

Wawolnica006

Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej jest jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Lubelszczyźnie. Źródło wypływa spod wzgórza zajętego przez kościół, niegdyś zamek Kazimierza Wielkiego. Miejsce licznych pielgrzymek oraz uzdrowień. Wedle tradycji woda ze źródła leczy różne schorzenia, przede wszystkim choroby oczu. Miała przy nim odpoczywać królowa Jadwiga w drodze na Litwę. W kościele w Wąwolnicy znajdują się liczne świadectwa uzdrowień. Odpusty: 23 kwietnia, 29 czerwca, I sobota i niedziela września, 8 września.

Wawolnica002

Wola Gułowska, gm. Adamów, pow. łukowski

WolaGuŁ003

Źródło znajduje się w podziemiach klasztoru, obudowane cylindryczną studzienką.
Według zapisu z 1925 r. “Słup wody, krystalicznie czystej wynosi 40 cm. od studzienki przeprowadzony jest kanalik popod kościół, z wylotem na plac kościelny”.

Klasztor z XVII w. ulokowany w miejscu lokalnego kultu związanego z uzdrawiającą wodą.

WolaGuŁ001

Szczałb, gm. Krzywda, pow. łukowski

Na skraju lasu, ok. 300 m na NE od zabudowań wsi. Obszar zajęty przez łąki i pola uprawne. Studnia z źródłem w kaplicy pw. św. Stanisława.

Wedle legendy miejsce uzdrowienia niewidomej dziewczynki, córki właściciela miejscowych dóbr o nazwisku Suchodolski. Dziewczynka bawiła się na łąkach koło Szczałbia i umyła sobie twarz w wodzie z wypływającego tu źródełka odzyskawszy natychmiast wzrok.

DCIM100MEDIADJI_0270.JPG

W ramach podziękowania jej ojciec ufundował w Szczałbiu kościół, zaś obok źródełka postawił drewniany krzyż. Dziś znajduje się tu kaplica oraz studnia z „cudowną wodą”. W maju organizowane są tu pielgrzymki i msze święte.

Kościół i parafia powstały dopiero w lata 80-tych XX w. Miejsce kultu lokalnego.

Szczalb003

 

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.