Skip to main content

NOWINY HORYNIECKIE, GM. HORYNIEC ZDRÓJ, POW. LUBACZOWSKI

NOWINY HORYNIECKIE, GM. HORYNIEC ZDRÓJ, POW. LUBACZOWSKI

Jedno z najbardziej znanych „cudownych źródeł” w woj. podkarpackim. Miejsce znane z kultu religijnego od XVII w. Dnia 12 czerwca 1636 r. miało tu dojść do objawienia Matki Boskiej, która ukazała się trójce pastuszków.

Woda wybijająca ze źródła pod kaplicą ma posiadać uzdrawiającą moc, zwłaszcza w chorobach oczu. Wieść o objawieniu szybko rozeszła się po okolicy, w miejscu cudu postawiono
krzyż. Właściciel dóbr horynieckich był początkowo nastawiony przeciw kultowi tego miejsca.
Jednak gdy jego żona wybłagała tu dla niego ratunek od śmierci w czasie wojny, kult rozkwitł.
W ołtarzu kaplicy znajduje się drewniana rzeźba Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. W
pobliżu kaplicy i źródła dwa inne źródła wybijające spod wzgórza.

Źródła informacji: Kawałko 2006, 54-55; Wiśniewski 1998, 90-92; Chowaniec 2007, 87-88; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.22018, 23.40403

Lokalizacja na mapach Google