Nowiny Horynieckie, gm. Horyniec Zdrój, pow. lubaczowski

Nowiny Horynieckie, gm. Horyniec Zdrój, pow. lubaczowski

Jedno z najbardziej znanych „cudownych źródeł” w woj. podkarpackim. Miejsce znane z kultu religijnego od XVII w. Dnia 12 czerwca 1636 r. miało tu dojść do objawienia Matki Boskiej, która ukazała się trójce pastuszków. Woda wybijająca ze źródła pod kaplicą ma posiadać uzdrawiającą moc, zwłaszcza w chorobach oczu. Wieść o objawieniu szybko rozeszła się po okolicy, w miejscu cudu postawiono krzyż. Właściciel dóbr horynieckich był początkowo nastawiony przeciw kultowi tego miejsca. Jednak gdy jego żona wybłagała tu dla niego ratunek od śmierci w czasie wojny, kult rozkwitł. W ołtarzu kaplicy znajduje się drewniana rzeźba Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. W pobliżu kaplicy i źródła dwa inne źródła wybijające spod wzgórza.

Lokalizacja GPS: 50°13’12.63″N; 23°24’10.72″E

Nowiny016 Nowiny010 Nowiny025 Nowiny004

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.