Dokumentacja

Na potrzeby projektu stworzono wzór Terenowej Karty Obiektu, wypełnianej w trakcie badań terenowych. Uwzględniono w niej miejsce na opis i szkic zabytku, informacje pozyskane w ramach wywiadów etnograficznych i inne dane, które mogą być pomocne w opracowywaniu zagadnienia śladów na kamieniach. Uzupełnienie dokumentacji terenowej stanowi dokumentacja fotograficzna, w tym ortofotografia oraz zdjęcia lotnicze stanowisk zrobione dzięki użyciu drona. Każdy zabytek posiada lokalizację określoną za pomocą urządzenia GPS z dokładnością do 3 m.

Na podstawie roboczej Terenowej Karty Obiektu jest następnie opracowywana właściwa Karta Obiektu, która wraz z załącznikami w postaci kart ilustracyjnych stanowi podstawę dokumentacji i dalszych działań związanych z badaniami oraz ochroną zabytków. Dla każdego zabytku wypełniono również Kartę ewidencyjną zabytków ruchomych wg wzoru NID.

Dziś z pomocą przychodzą nowe technologie. Kolejne obiekty dokumentowane są więc 3D! Poniżej przykład dokumentacji trójwymiarowej kamienia z Krase, woj. lubelskie.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.