Skip to main content

Dokumentacja

Dla zabytków sporządzono dokumentację opisową w postaci kart ewidencyjnych, dokumentację fotograficzną, w miarę możliwości ortofotograficzną, modele 3D (Agisoft Photoscan) oraz zdjęcia lotnicze z zastosowaniem drona. Opracowano bazę danych zabytków w systemie informacji geograficznej GIS w oprogramowaniu Open Source (QGiS).

Na potrzeby projektu stworzono wzór Terenowej Karty Obiektu, wypełnianej w trakcie badań terenowych. Uwzględniono w niej miejsce na opis i szkic zabytku, informacje pozyskane w ramach wywiadów etnograficznych i inne dane, które mogą być pomocne w opracowywaniu zagadnienia śladów na kamieniach. 

Na podstawie roboczej Terenowej Karty Obiektu jest następnie opracowywana właściwa Karta Obiektu, która wraz z załącznikami w postaci kart ilustracyjnych stanowi podstawę dokumentacji i dalszych działań związanych z badaniami oraz ochroną zabytków. Dla każdego zabytku wypełniono również Kartę ewidencyjną zabytków wg wzoru NID.

Dziś z pomocą przychodzą nowe technologie. Kolejne obiekty dokumentowane są więc 3D! Poniżej przykład dokumentacji trójwymiarowej kamienia z Chodlika, gm. Karczmiska, woj. lubelskie.