Skip to main content

JAROSŁAW, GM. JAROSŁAW, POW. JAROSŁAWSKI

JAROSŁAW, GM. JAROSŁAW, POW. JAROSŁAWSKI

Źródło ujęte studnią w Kaplicy Cudownego Źródła Matki Boskiej Bolesnej przy Bazylice
O.O. Dominikanów w Jarosławiu. Pod murami klasztoru. 20 sierpnia 1381 r. pasterze
mieli znaleźć na stojącej tu gruszy figurę Matki Boskiej Bolesnej z Jezusem Ukrzyżowanym –
obecnie w ołtarzu głównym bazyliki. Obok gruszy wybiło źródełko, jego woda posiadać ma cudowną
moc leczniczą, pomagającą w chorobach oczu. Obecne kaplic z roku 1752 postawiona
w miejscu drewnianej kapliczki. Zdobiona freskami z opisami uzdrowień i cudów jakie miały
mieć tu miejsce. Wejście do kaplicy zamknięte kratą, przy niej kran gdzie można nabierać
wody.

Źródła informacji: tablica informacyjna, strona internetowa klasztoru O.O. Dominikanów: https://jaroslaw.dominikanie.pl/sanktuarium/historia/ (dostęp 20.03.2023); kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.016517, 22.664220

Lokalizacja na mapach Google