Skip to main content

O Autorze

Dr Łukasz Miechowicz – archeolog, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami. Kierownik misji archeologicznej w Chodliku IAE PAN – www.chodlik.edu.pl.

W 2010 roku laureat nagrody naukowej tygodnika POLITYKA, w 2013 r. oraz 2017 r. stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opieka nad zabytkami), w 2014 roku otrzymał grant National Geographic Traveler „Bilet na przyszłość” na podążenie śladami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. Autor kilkunastu pozycji naukowych (https://iaepan.academia.edu/LukaszMiechowicz). Poza Polską prowadził badania na obszarze Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, uczestniczy w badaniach wykopaliskowych w Kuwejcie oraz w Grecji.

Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Opolskiego (woj. lubelskie). W 2023 r. odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”.

Kontakt: bozestopki@gmail.com