Skip to main content

Tag: Cudowne źródełka

SIELEC, GM. LEŚNIOWICE, POW. CHEŁMSKI

Nazwa lokalna: „Źródło Święta Anna” lub „Kaplica na wodzie”. Wedle miejscowej tradycji słynie jako miejsce uzdrowień. Początki kultu miejsca cudownego pozostają nieznane. Dwa razy w roku w dzień św. Anny 26 lipca odbywają się tu odpusty katolickie, dwa tygodnie później prawosławne. Nabożeństwa prawosławne powiązane są ze święceniem wody w „cudownym źródle” pod kapliczką. Dawniej kapliczka należała do parafii greckokatolickiej w Sielcu. Dziś „Kapliczka Ekumeniczna Świętej Anny w Sielcu”.

Źródlisko położone jest w niewielkiej kotlince, na terenie podmokłym. Jedno ze źródeł znajduje się pod kaplicą św. Anny, drugie wybija u stóp pobliskiej lipy.

Źródła informacji: wywiad ze starszymi mieszkańcami wsi Sielec; tablica informacyjna w miejscu kaplicy.

Współrzędne geograficzne: 51.030585, 23.515359

Lokalizacja na mapach Google

JANÓW LUBELSKI – UROCZYSKO KRUCZEKGM. JANÓW LUBELSKI, POW. JANOWSKI

Według podania w Janowskich Lasach, w miejscu zwanym uroczyskiem Kruczek, na kamieniu miał odpoczywał św. Antoni w drodze między Leżajskiem a Radecznicą. Spod kamienia wytrysnęło źródełko. Woda ma posiadać lecznicze właściwości, przyśpieszać gojenie ran. Krzyż i kapliczkę postawiono w tym miejscu w 1773 roku. Prawdopodobnie wierzenia związane ze źródłem posiadają wcześniejszą proweniencję.

W pobliżu kaplicy znajduje się droga krzyżowa oraz drewniane pomniki upamiętniające walki partyzanckie.  Miejsce pielgrzymek, odbywają się tu msze święte.  

Źródła informacji: Baranowski 2011; tablica informacyjna w miejscu objawienia.

Współrzędne geograficzne: 50.68076, 22.38351

Lokalizacja na mapach Google

URZĘDÓW, GM. URZĘDÓW, POW. KRAŚNICKI

W zabagnionej dolinie rzeki Urzędówki, znajduje się cudowne miejsce z sanktuarium poświęconym św. Otylii. Spod drewnianej kaplicy wybija źródło, z którego woda wedle tradycji posiadać ma uzdrawiającą moc, szczególnie pomocną w chorobach oczu, głowy i gardła. W drugi dzień Zielonych Świąt w miejsce to zmierzali wierni z bliższej i dalszej okolicy, również zza Wisły. Pierwsze wzmianki dotyczące miejsca sięgają XVIII w.

Źródła informacji: Wywiad z mieszkańcami Urzędowa; kwerenda terenowa;  http://urzedow.pl/turystyk/warto/miejsca/otylia.htm (dostęp 20.05.2020)

Współrzędne geograficzne: 50.98461, 22.12209

Lokalizacja na mapach Google

MOTYCZ, GM. KONOPNICA, POW. LUBELSKI

Źródełko z „uzdrawiającą wodą”. Według miejscowej tradycji woda ze źródła ma posiada uzdrawiającą moc, pomocną w wielu chorobach. Obiekt nie jest związany z kultem religijnym.

Źródło informacji: wywiad z mieszkańcami wsi Motycz. http://www.lublin112.pl/cudowne-zrodelko-z-motycza-panorama/ (dostęp 20.03.2021 r.).    

Współrzędne geograficzne: 51.242208, 22.401542

Lokalizacja na mapach Google

WĄWOLNICA, GM. WĄWOLNICA, POW. PUŁAWSKI

Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej jest jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Lubelszczyźnie. „Cudowne źródło” wybija spod wzgórza zajętego przez kościół. Niegdyś zajmował go wczesnośredniowieczny gród, następnie zamek ufundowany przez Kazimierza Wielkiego i średniowieczne miasto. Miejsce licznych pielgrzymek oraz uzdrowień. Początek kultu Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy i ruchu pątniczego datuje się na XIII w. Ma on związek z objawieniem maryjnym w sąsiedniej wsi Kębło, gdzie Matka Boska ukazała się na kamieniu atakującym miasto Tatarom, ocalając w ten sposób jego mieszkańców (patrz Święte i przeklęte. Kamienie… s. 117-118; https://bozestopki.edu.pl/keblo-gm-wawolnica-pow-pulawski/).  

            Źródło znajduje się po zachodniej stronie wzgórza zajętego przez Bazylikę pw. Św. Wojciecha oraz Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Czerpanie wody jest ograniczone ze względu na skażenie wód gruntowych.

Źródła informacji: Z dawna Polski… 1983, 591-592; Kania 1986, 8-9; Pęzioł 2008, 10-13; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 51.29708 , 22.14335

Lokalizacja na mapach Google

WOLA GUŁOWSKA, GM. ADAMÓW, POW. ŁUKOWSKI

Źródełko z wodą o uzdrawiającej mocy w podziemiach klasztoru OO. Karmelitów, obudowane cylindryczną studzienką. Według zapisu z 1925 r. “Słup wody, krystalicznie czystej wynosi 40 cm. od studzienki przeprowadzony jest kanalik popod kościół, z wylotem na plac kościelny”. Klasztor z XVII w. ulokowany w miejscu lokalnego kultu związanego z „cudowną wodą” o właściwościach leczniczych.


Źródła informacji: http://wolagulowska.karmelici.pl/historia-sanktuarium/historia/

Współrzędne geograficzne: 51.70211 , 22.20884

Lokalizacja na mapach Google

SZCZAŁB, GM. KRZYWDA, POW. ŁUKOWSKI

„Cudowne źródło” dziś obudowane cembrowiną studni wewnątrz kaplicy pw. Św. Stanisława. Położone na skraju lasu, kilkaset metrów od zabudowań wsi.

Wedle legendy miejsce uzdrowienia niewidomej dziewczynki, córki właściciela okolicznych dóbr o nazwisku Suchodolski. Dziewczynka bawiła się na łąkach koło Szczałbia i umyła sobie twarz w wodzie z wypływającego tu źródełka natychmiast odzyskawszy wzrok.

Wdzięczny ojciec ufundował w Szczałbiu kościół, zaś obok źródełka postawił drewniany krzyż. Dziś znajduje się tu kaplica oraz studnia z „cudowną wodą”. W maju organizowane są tu pielgrzymki i msze święte. Obecny kościół i parafia powstały dopiero w lata 80-tych XX w.

Współrzędne geograficzne: 51.78144, 22.24455

Źródła informacji: wywiad z mieszkańcami wsi Szczałb; http://muzeum.lukow.pl/cudowne-zrodelko-w-szczalbie/

Lokalizacja na mapach Google