category

1. Kamienie ze znakami

Pościsze, gm. Międzyrzecz Podlaski, pow. bialski

Wedle opisu A. Pleszczyńskiego we wsi miały znajdować się dwa kamienie. Jeden z wykutą podkową, stał na granicy między wsiami Strzakły i Pościsze, następnie został zniszczony i wykorzystany do budowy fundamentu domu. Drugi kamień stał nieopodal, również pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, miały być na nim widoczne dwa wykucia w …

Kownatki, gm. Łuków, pow. łukowski

Duży granitowy głaz narzutowy leżący na podmokłej łące nieopodal płynącego przez wieś strumyka. Wedle miejscowej legendy zagłębienia w kamieniu są śladami pozostawionymi przez Pana Jezusa, który przysiadł zmęczony na kamieniu. Pozostawił również ślady swoich stóp oraz laski, którą się podpierał.

Olszewnica – Zarzyc, gm. Borki, pow. radzyński

Wedle W. Prackiego na granicy wsi Olszewnica i Zarzyc (Zarzec) miał znajdować się duży Kamień z wyrytą podkową oraz krzyżem z „podwójnym rysunkiem” i dodatkowo wyrytą literą „Z”. W trakcie kwerendy terenowej stwierdzono zniszczenie kamienia. Wg sołtysa wsi Olszewnicy kamień został rozbity po II Wojnie Światowej i wykorzystany do budowy …

Żakowola, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

Wedle opisu W. Prackiego (1900 r.) we wsi znajdować się miały trzy kamienie ze znakami: Kamień „przywieziony z pola przed dom jednego z gospodarzy z wyraźnym wykuciem w kształcie odcisku stopy (wymiary kamienia: dł. 65 cm, szer. 39 cm., wys. 30 cm; długość wykucia 13 cm, szer. 5-7 cm, głębokość …

Szóstka, gm. Drelów, pow. bialski

Dwa kamienie „ze śladami stóp”, zniszczone jeszcze w XIX w. jako materiał do zbudowania drogi. Podczas kwerendy terenowej nie udało się zebrać żadnych informacji na temat kamieni, pamięć o nich nie przetrwała.

Turów, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

W końcu XIX w. we wsi znajdowały się dwa kamienie. Pierwszy leżał na granicy dawnego lasu w miejscu zwanym „Zarośle”, na kamieniu widoczna była stopa, zwrócona palcami na północ (głębokość wykucia 10-15 mm) za śladem znajdowało się wgłębienie – wedle miejscowych ślad po lasce. Kamień obecnie znajduje się pod ołtarzem …

Ustrzesz – Lisiówka, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

Na granicy wsi Ustrzesz i Lisiówka, gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński miały leżeć trzy kamienie z wykutymi podkowami (wedle miejscowej ludności księżycami). Kwerenda terenowa nie potwierdziła istnienia kamieni. Prawdopodobnie leżały na polu zwanym Kamienie. Wywiady przeprowadzono z pięcioma informatorami, mieszkańcami wsi Ustrzesz oraz Lisiówka, żadna z osób nie posiadała informacji na …

Dąbrowa, gm. Wołyń, pow. radzyński

Duży głaz granitowy leżący w lesie zwanym Dąbrowa nieopodal Suchowolskiej Branicy, pomiędzy wsiami Podlesie oraz Wohyń. Na płaskiej powierzchni kamienia widoczne dwa wykucia w kształcie podków Wedle miejscowego podania na kamieniu mają być widoczne ślady podków Bolesława Chrobrego

Woskrzenice, gm. Biała Podlaska, pow. bialski

Kamienny krzyż z szarego granitu, stojący na skrzyżowaniu dróg w Woskrzenicach Dużych. Zwieńczenie krzyża uformowane na kształt ludzkiej głowy, wyraźnie wyodrębnione jedynie małżowiny uszne; Ze względu na antropomorficzny kształt krzyż zwany jest powszechnie „kamienną babą”. Niegdyś miał stać na polu poza wsią, podobnie jak drugi kamień z wyrytym krzyżem ustawiony …

Bukowice, gm. Leśna Podlaska, pow. bialski

Kamień (szary granit) z rytem czaszki ludzkiej oraz dwóch krzyży. Kamień leży przy kościele w Bukowicach, po prawej stronie świątyni. Według zapisu wizytacji kościelnej z XVIII w. świątynia otoczona była ogrodzeniem ułożonym z luźnych, niespojonych ze sobą zaprawą kamieni. Kamień z rytami jest jednym z trzech które ocalały – na …