Skip to main content

GLINNE, GM. LESKO, POW. LESKI

GLINNE, GM. LESKO, POW. LESKI

Formacja skalna, wychodnia gruboziarnistego piaskowca krośnieńskiego, a wedle legendy „diabelski kamień”. Położony przy drodze nr 84 Uherce Mineralne – Lesko. Od strony północnej znajdował się kamieniołom. O. Kolberg pisze, że miejscowi mieszkańcy nazywają kamień „Kustryniem”.

Jedna z legend mówi, że kamień porzucił w tym miejscu diabeł, który niósł go, by zrzucić na kościół w Lesku. Zmusił go do tego dzwon kościelny. Aleksander Fredro przytacza legendę o dziewczynie zaklętej w kamień przez swoją matkę. Inne podanie mówi o porzuconym tu i pochowanym niemowlęciu, którego duch błąka się między skałami płacząc. Kolejny przekaz głosi, że skała jest zamienioną przez Boga w kamień chatą czarownicy, która miała czarami zwabić tu księżniczkę z leskiego zamku, by wydać ją za swojego syna.

Źródła informacji: Fredro 1830, 137; Kolberg 1974, 8-9; Potocki 2008, 284-285; Potocki 2009, 60-61; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 49.467836, 22.357017

Lokalizacja na mapach Google