Skip to main content

ŁOPIENKA, GM. CISNA, POW. LESKI

ŁOPIENKA, GM. CISNA, POW. LESKI

Źródełko z „cudowną wodą”, na obszarze nieistniejącej wsi Łopienka. Wieś założona
w XVI w., wysiedlona w latach 1946-1947, zabudowania zostały rozebrane. Jedyny zachowany
budynek stanowi murowana cerkiew greckokatolicka z 1757 r., wyremontowana. Niegdyś
miejsce pielgrzymek. We wsi miało znajdować się cudowne źródełko, lokalizacja nieznana.
Według jednej z wersji znajdowało się przy cerkwi, u stóp wzgórza na którym stoi. Badania powierzchniowe nie pozwoliły na zlokalizowanie źródła. P. Pytka lokalizuje je u stóp wzniesienia
z cerkwią, obok starego dębu.

Źródła informacji: Pytka 2005, 137-138; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.26310, 22.36938

Lokalizacja na mapach Google