Skip to main content

RABE, GM. BALIGRÓD, POW. LESKI

RABE, GM. BALIGRÓD, POW. LESKI

Kapliczka „Synarewo” oraz źródełko z „cudowną wodą” o leczniczych właściwościach, szczególnie pomocną w chorobach oczu. Przedmiot kultu od ok. XVI w. Wedle legendy (tablica informacyjna) w pocz.
XIX w. niejaki Mikołaj Sycz, mieszkaniec pobliskich Huczwic, który pasł woły w pobliżu źródełka
miał sen, w którym ukazał mu się Matka Boska. Zażyczyła sobie ona by wybudował w
tym miejscu kapliczkę dziękczynną, w zamian za co zostanie uzdrowiony z choroby oczu.
Przed II Wojną Światową miejsce to cieszyło się szczególnym kultem. Z Huczwisk w trakcie odpustów
do kapliczki odbywała się procesja. Wg A. Potockiego Matka Boska miała się objawić
gospodarzowi Feciowi Dziule, gdy pasł w tym miejscu krowy. Najświętsza Panienka była ubrana
w niebieską suknie, w ręku trzymała polne kwiaty. Chłop zaczął się modlić do postaci po
czym ta zniknęła.

Źródło pod kapliczką, nazwa lokalna Synarewo. Kapliczka odpustowa, domkowa,
murowana z pocz. XIX w. Na zboczu Łysego Wierchu, woda ze źródełka zasila Rabiański Potok.

Źródła informacji: Potocki, 2008, 220-222; Pytka 2005, 138; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.304272, 22.239267

Lokalizacja na mapach Google