Skip to main content

ZWIERZYŃ, GM. OLSZANICA, POW. LESKI

ZWIERZYŃ, GM. OLSZANICA, POW. LESKI

Podania mówią, że w miejscu tym miano niegdyś budować cerkiew. W pobliskim
źródle, lub studni znaleziono wówczas krzyż z XIII w., pochodzący z miasta Limoges z Francji.
Nad studnią ustawiono drewniany krzyż. Wedle wierzeń woda ze źródła miała moc uzdrawiającą
oczy i cudownie przywracającą wzrok.

W latach 90. XX w. miejsce odnowiono i zagospodarowano. Zbudowano drogę krzyżową oraz grotę MB. Miejsce mszy polowych. Według legendy spisanej przez Oskara Kolberga, złoty krzyż w źródle miała ujrzeć kobieta gdy nabierała wody, nie mogła go jednak wyjąć. Dopiero gdy owinęła go chustą udało się jej go wydobyć i zanieść do cerkwi. Później miał powstać tu klasztor bazylianów, lecz kamienie na budowę „w dziwny sposób znikały”. Nazwa wsi ma pochodzi od krzyża znalezionego w źródle.

Źródła informacji: Potocki 2008, 226-227; Kolberg 1974; Pytka 2005, 133-135; https://www.niedziela.pl/artykul/20802/nd/Krzyz-ze-Zwierzynia (dostęp 20.04.2021); kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.43491, 22.39889

Lokalizacja na mapach Google