Skip to main content

WILKOWYJA, GM. KŁECKO, POW. GNIEŹNIEŃSKI

Według opisu J. Dydyńskiego oraz O. Kolberga we wsi Wilkowyja, przy folwarku „Kaminiec”, w dębowym lesie przy drodze ze wsi Łopienna do Koszkowa, znajdował się dużych rozmiarów głaz „z wyraźną stopą ludzką”. Wedle miejscowej tradycji był to ślad stopy św. Wojciecha, który odpoczywał tu w trakcie wędrówki z Wągrowca do Gniezna. W 1858 r. kamień został zniszczony i wykorzystany przy naprawie mostu na trakcie pomiędzy Charbowem a Kamieńcem.

Źródła informacji: Kolberg 1963, 6; Dydyński 1893, 10; Baruch 1907, 45

Boże stópki