Tag: Boże stópki

Krasne, gm. Uścimów, pow. Lubartowski

Kamień na brzegu jeziora Krasne, we wsi Krasne nazywany „bożą stopką”. Według miejscowej legendy „Matka Boża Siewna” wędrowała tędy w czasie najazdu tatarskiego niosąc na rękach dzieciątko Jezus. Zmęczona przysiadła na kamieniu i zostawiła odciśnięty ślad stopy. Obok znajduje się mniejszy ślad dzieciątka Jezus.
Średnica głazu 1,7×1,5 m. Płaski, w kształcie elipsy. Na jego powierzchni widoczne podłużne pęknięcie oraz dwa zagłębienia – wedle tradycji odciski stóp. Niewykluczone że jest to stary kamień młyński.

Krasne028 Krasne001

Krasne018 Krasne010

Księżomierz, gm. Gościeradów, pow. kraśnicki

Miejsce nosi nazwę lokalną „Zjawienie”. W latach 1594-1602 na polnym kamieniu leżącym obok drogi objawiła się płacząca Matka Boża, siedząca w ubraniu chłopki. Wieść szybko rozniosła się po okolicznych wsi, zaś w miejsce zaczęli przybywać liczni wierni.Z polecenia władz kościelnych, które nie uznały objawień, kamień zakopano.
Objawienia zostały uznane przez biskupa krakowskiego kardynała Bernarda Maciejowskiego. W Księżomierzu wybudowano kapliczkę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w której umiejscowił obraz z wizerunkiem NMP. Została ona przez biskupa krakowskiego Mariana Szyszkowskiego w dniu 14 listopada 1626 r. mianowana kościołem filialnym parafii dzierzkowickiej.
Parafię w Księżomierzu powołano w latach 1912-1924. Wg legendy w XVIII w. obraz z kapliczki miał zostać przewieziony do kościoła w Dzierzkowicach, jednak „woły nie chciały ruszyć z nim z miejsca”. W 1783 r. do Księżomierza przewieziono stary XV-wieczny kościół z Chodla, który spłonął w 1996 r. 6 sierpnia w miejscu objawienia odprawiana jest msza święta.

Ksiezomierz006 Ksiezomierz012 Ksiezomierz018

Chodlik, gm. Karczmiska, pow. opolski

Kamień położony jest przy drodze z Chodlika do Karczmisk, w Lesie Powiślańskim.

Według legendy zagłębienia na kamieniu mają być śladami stopy oraz laski zostawionymi przez Matkę Boską, która wędrowała tędy z dzieciątkiem Jezus. Miała ona przysiąść na kamieniu by odpocząć.

https://skfb.ly/6nKLY

Chodlik027 Chodlik010 Chodlik020

 

Kębło, gm. Wąwolnica, pow. puławski

Wg legendy miejsce objawienia NMP w XIII w. trakcie najazdu tatarskiego. Objawienie Matki Boskiej zatrzymać miał najazd na Wąwolnice. Zagłębienia w kamieniu mają być śladami po stopach Matki Boskiej.

Keblo001
Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy jest jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Lubelszczyźnie. Każdego sierpnia, w święto Matki Boskiej Zielnej do kaplicy oraz skrytego w niej kamienia odbywają się pielgrzymki z całej Lubelszczyzny oraz nocne czuwanie. Jeszcze do XIX w. w uprzedniej kapliczce postawionej na kamieniu stała drewniana rzeźba z XIV w. W chwili obecnej znajduje się w Sanktuarium Marii Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy. Kamień znajduje się na terenie tego samego kompleksu religijnego co cudowne źródło w Wąwolnicy.

Keblo003

 

 

DCIM100MEDIADJI_0147.JPG

Jedlnia, gm. Pionki, pow. radomski

Wg opisu J. Gackiego „o pięć wiorst od Jedlni, pow. kozienickiego (…) w lesie rządowym, w miejscu Piecnik zwanem, jest kamień trzy łokcie długi, półtora gruby w jednym i ćwierć łokcia w drugim końcu, noszący jakoweś ślady.

Kamień miał leżeć nad rzeką Rokietką, przy dzisiejszej drodze na Brzustów. Nie udało się go odnaleźć w trakcie kwerendy terenowej. Prawdopodobnie leżał na uroczysku zwanym „Kamyk”, dziś część Pionek.

Wedle podania na kamieniu miał znajdować się odcisk buta miejscowego plebana z Jedlni, który upominając się o las ciągnący się aż do wielkiego kamienia, tak długo stał na nim aż odcisnął w nim swój ślad.

Pościsze, gm. Międzyrzecz Podlaski, pow. bialski

Wedle opisu A. Pleszczyńskiego we wsi miały znajdować się dwa kamienie.

Jeden z wykutą podkową, stał na granicy między wsiami Strzakły i Pościsze, następnie został zniszczony i wykorzystany do budowy fundamentu domu.

Drugi kamień stał nieopodal, również pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, miały być na nim widoczne dwa wykucia w kształcie śladów stóp. Miał, wedle podania, nosić ślady stóp Matki Bożej
W trakcie kwerendy terenowej nie odnaleziono kamienia. Wedle dwójki informatorów kamień ten znajduje się na skrzyżowaniu dróg pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze nieopodal stojącego tam drewnianego krzyża. Jednakże napotkany głaz nie posiadał żadnych znaków, które można by interpretować jakoś ślady stóp.

Kownatki, gm. Łuków, pow. łukowski

Duży granitowy głaz narzutowy leżący na podmokłej łące nieopodal płynącego przez wieś strumyka. Wedle miejscowej legendy zagłębienia w kamieniu są śladami pozostawionymi przez Pana Jezusa, który przysiadł zmęczony na kamieniu. Pozostawił również ślady swoich stóp oraz laski, którą się podpierał.

Żakowola, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

ŻakowolaWedle opisu W. Prackiego (1900 r.) we wsi znajdować się miały trzy kamienie ze znakami:

  1. Kamień „przywieziony z pola przed dom jednego z gospodarzy z wyraźnym wykuciem w kształcie odcisku stopy (wymiary kamienia: dł. 65 cm, szer. 39 cm., wys. 30 cm; długość wykucia 13 cm, szer. 5-7 cm, głębokość 3-7 mm).
  2. Kamień na łąkach, czarnej barwy z niewielkim wgłębieniem, wedle lokalnej ludności interpretowanym jako ślad stopy Matki Bożej
  3. Kamień leżący na łąkach na wschód od wsi, na kamieniu była wykuta stopa i krzyż, kamień uszkodzony jeszcze w XIX w. z powodu próby jego rozbicia, wg opisu W. Prackiego został widoczny jedynie krzyż o dł. 22 cm i rozpiętości ramion 16 cm.

ŻakowolaW trakcie kwerendy terenowej odnaleziono jedynie kamień nr 1, leżący obecnie przy grocie poświęconej Matce Bożej, ufundowanej przez jednego z mieszkańców wsi. Kamień pierwotnie zwieziony z pola przez jednego z gospodarzy (Marcina Czerwieńskiego, w drugiej połowie XIX w.) i ustawiony przed jednym z domów we wsi.
Obecny właściciel gospodarstwa (Adam Śledź) przeniósł kamień pod grotę poświęconą NMP ustawionej pośrodku wsi.

Kamień nr 2 został zniszczony kilka lat temu, wyrwany traktorem został rozbity i użyty do budowy drogi. Kamień nr 3 również nie istnieje. Według mieszkańców wsi także został zniszczony w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.