Skip to main content

BISKUPICE, GM. KŁECKO, POW. GNIEŹNIEŃSKI

J. Dydyński (1893, 10) podał, że we wsi Biskupice nieopodal Kłecka znajduje się olbrzymich rozmiarów kamień z odciskiem stopy ludzkiej. Wedle legendy miał to być kamień św. Wojciecha, z którego głosił kazania. Kamienia nie udało się odnaleźć.

Źródła informacji: Dydyński 1893, 10; Baruch 1907, 45; Dydyński 2012; kwerenda terenowa

Boże stópki