Skip to main content

STAW UJAZDOWSKI KOLONIAGM. NIELISZ, POW. ZAMOJSKI

STAW UJAZDOWSKI KOLONIAGM. NIELISZ, POW. ZAMOJSKI

Wedle miejscowych wierzeń źródło z wodą o właściwościach leczniczych. Tradycja jego kultu sięga XIX w. (prawdopodobnie posiada starszą metrykę). Woda miała być szczególnie skuteczna na choroby reumatyczne. Chorzy pili ją i obmywali chore miejsca, kąpali się w niewielkim rozlewisku. Wokół źródła oraz zbiornika wodnego pozostawiano ubrania, które nosili chorzy, wierząc że wraz z nimi zostawiana jest choroba. Nowe ubrania ubierano po uprzednim namoczeniu ich w wodzie wypływającej ze źródła.

Do 1915 roku miejsce związane z wiarą w cudowną moc źródła. W 1915 postawiono pierwszą kapliczkę poświęconą św. Janowi. Obecna wybudowana w 1997 r.

Źródlisko wybija ze stoku doliny strumienia „Werbka”. Niegdyś rozlewisko wodne, dziś obszar zabagniony. Miejsce podmokłe, porośnięte trzciną, trudno dostępne. W chwili wykonywania prac dokumentacyjnych rozpoczęto budowę nowej kaplicy na wyżej położonym terenie. Wedle mieszkańców początki kultu i wiary w uzdrawiającą moc źródła mają korzenie niezwiązane z wyznaniem chrześcijańskim, zmiana ta nastąpiła w 1915 r. gdy w praktykach zaczęli brać udział duchowni.

Źródła informacji: wywiad z mieszkańcami wsi; tablica informacyjna umieszczona nieopodal obiektu.

Współrzędne geograficzne: 50.825466, 23.004087

Lokalizacja na mapach Google