Staw Ujazdowski, gm. Nielisz, pow. zamojski

Staw Ujazdowski, gm. Nielisz, pow. zamojski

Wedle miejscowych wierzeń źródło z wodą o właściwościach leczniczych w dolinie strumienia Werbka. Tradycja jego kultu sięga XIX w. (prawdopodobnie posiada starszą metrykę). Woda miała być szczególnie skuteczna na choroby reumatyczne. Chorzy pili ją i obmywali chore miejsca, kąpali się w niewielkim rozlewisku. Wokół źródła oraz zbiornika wodnego pozostawiano ubrania, które nosili chorzy, wierząc że wraz z nimi zostawiana jest choroba. Nowe ubrania ubierano po uprzednim namoczeniu ich w wodzie wypływającej ze źródła.
Do 1915 roku miejsce związane z wiarą w cudowną moc źródła. W 1915 postawiono pierwszą kapliczkę poświęconą św. Janowi. Obecna wybudowana w 1997 r.
Przy drodze asfaltowej drogowskaz z oznaczeniem obiektu.

Miejsce podmokłe, porośnięte trzciną, trudno dostępne. Drewniana kapliczka wymaga remontu, widoczna rozpoczęta budowa nowej kaplicy powyżej niej (fundamenty nowej kaplicy).

StawUj026 StawUj021

StawUj004 StawUj010

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.