Skip to main content

KURASZEWO – LADY, GM. CZYŻE, POW. HAJNOWSKI

KURASZEWO – LADY, GM. CZYŻE, POW. HAJNOWSKI

Źródło zlokalizowane u stóp niewielkiego wyniesienia, przy drodze z Kuraszewa do wsi Lady. Na wzniesieniu znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z grobami w obstawach kamiennych zwane „Zamczyskiem”. Kult źródełka sięga lat 30. XX w. i związany jest z działalnością Teodora Pawluczuka  zwanego „Fedia Ślepiec”, który przekonywał okoliczną ludność o cudownych i leczniczych właściwościach wody w tym miejscu. Z jego inicjatywy w 1942 r. na cmentarzysku postawiono drewnianą kaplicę pw. Świętych Braci Machabeuszy, jako fundamenty wykorzystując głazy z obstaw grobowych. Źródełko zostało otoczone krzyżami przynoszonymi przez wiernych. Obecnie źródło jest ocembrowane i zadaszone.

Współrzędne geograficzne: 52.81416, 23.45859

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Wysocka 1995; Sosna 2001, 64-66; kwerenda terenowa