Skip to main content

GREDELE KOLONIA, GM. ORLA, POW. BIELSKI

GREDELE KOLONIA, GM. ORLA, POW. BIELSKI

W okresie międzywojennym jeden z mieszkańców wsi Gredele o imieniu Gabriel miał sen, w którym usłyszał głos nakazujący by udał się pobliskiego lasu. Wedle sennej wizji w wskazanym miejscu miał ujrzeć źródełko, po czym umyć się i napić z niego wody a będzie uzdrowiony z ciężkiej choroby. Tak też się stało, a w ramach wdzięczności ozdrowieniec postawił krzyż, zaś samo źródło obstawił deskami. W latach 1947-1948 mieszkańcy wsi zbudowali kapliczkę zaś źródło ujęli cembrowiną studni. W 1993 r. zbudowano większą kaplicę. W dzień św. Jerzego (6 maja), Ikony Bożej Kazańskiej (4 listopada)  i trzeci dzień św. Trójcy obchodzone są tu nabożeństwa. Miejsce powszechnie zwane jest „Krynoczką”.

Współrzędne geograficzne: 52.6707, 23.2520

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Sosna 2001, 50-52; kwerenda terenowa