Skip to main content

BACHURY, GM. MICHAŁOWO, POW. BIAŁOSTOCKI

BACHURY, GM. MICHAŁOWO, POW. BIAŁOSTOCKI

Kaplica we wsi Bachury ma za sobą burzliwe dzieje. Została zbudowana w 1596 r. przy źródle rzeki Łuplanki, które wedle miejscowej wiary posiadać ma cudowne właściwości lecznicze. Kaplice zbudowana przez ludność prawosławną, która odmówiła przyjęcia unii. Przy źródle mieszkał zakonnik odprawiający nabożeństwa. Po kilkudziesięciu latach kapliczka została spalona. W XVII w. w lesie zbudowano drugą kapliczkę, która wiek później została przejęta przez unitów. W XIX w. kaplica wróciła do ludności prawosławnej, po czym w XX w. ponownie dwukrotnie spłonęła i została odbudowa.

Współrzędne geograficzne: 52.96953, 23.78985

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Sosna 2001, 17-21; tablica umieszczona przy kaplicy; kwerenda terenowa