Skip to main content

WASILKÓW, GM. WASILKÓW, POW. BIAŁOSTOCKI

WASILKÓW, GM. WASILKÓW, POW. BIAŁOSTOCKI

               Źródełko w Sanktuarium Maryjnym Święta Woda w pobliżu Wasilkowa, cieszące się kultem wśród wyznawców prawosławia, kościoła rzymsko-katolickiego i unickiego. Wedle legendy na tutejszym uroczysku doszło do uzdrowienia. Niewidomy chłop o imieniu Bazyli żarliwie modlił się do Matki Bożej o uzdrowienie, gdy nagle obok niego wytrysnęło źródełko. Po przemyciu wodą źródlaną oczu stał się cud i chory odzyskał wzrok. W podzięce Bazyli zbudował szałas i umieścił w nim ikonę Matki Bożej początkując kult tego miejsca. Wedle innej legendy, pierwszą osobą która odzyskała tu wzrok był książe Wasylko (1205-1271), brat księcia Rusi Halicko-Wołyńskiej Daniela. W XVIII w. cudownie wzrok miał odzyskać tu pracownik papierni zakonnej O.O. Bazylianów. W podzięce ufundował drewnianą kaplicę. W 1876 konsekrowaną nową murowaną kaplicę. Dziś źródło obudowane jest grotą. Przy Sanktuarium znajduje się Góra Krzyży.

Współrzędne geograficzne: 53.2223, 23.2302

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Wiśniewski 1998, 88-91; https://swietawoda.pl/sanktuarium-swieta-woda-wasilkow.php (dostęp 20.04.2023); kwerenda terenowa