Skip to main content

WĄGROWIEC, GM. WĄGROWIEC, POW. WĄGROWIECKI

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że od wschodu miasta Wągrowiec, przy drodze „od mostu na Wełnie do miasta Straszewa” stać miała drewniana figura św. Wojciecha, u której stóp leżał dużych rozmiarów głaz z dwoma wydrążeniami. Wedle miejscowej tradycji były to ślady św. Wojciecha, który idąc tędy do Prus miał odpocząć na kamieniu. Wokół kamienia w XIX w. odkryto szereg fragmentów naczyń glinianych oraz urny ze szczątkami kostnymi. Opisał go niemiecki archeolog H. Hockenbeck: „Głaz ten ley w polu i tylko górna, owalna jego strona z ziemi wygląda. Na nim dołek okrągły 8 cm średnicy, a 5,5 cm głębokości. W oddaleniu 13,5 cm jest jeszcze wyżłobienie 13,5 cm długie, 8 cm szerokie a 2 cm głębokie. Czworograniaste wyżłobienie wydaje się późniejszem, bo brzegi jego jeszcze ostre, gdy okrągłe już mocno zatarte”. Głazu nie udało się zlokalizować w terenie, najprawdopodobniej został zniszczony.

Źródła informacji: Koehler 1895, 417-418; Baruch 1907, 46-47; kwerenda terenowa

Boże stópki