Skip to main content

STRZELNO, GM. STRZELNO, POW. MOGILEŃSKI

Głaz narzutowy przy kościele Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny w Strzelnie, jeden z trzech głazów eratycznych, zwanych „kamieniami strzelnieńskimi”. Wedle tradycji podłużne wgłębienie widoczne na głazie ma być śladem koła od wozu którym podróżował św. Wojciech do Prus w celu nawrócenia pogan. W trakcie burzy wóz najechał na kamień i zamiast się przewrócić w cudowny sposób po nim przejechał. Zgodnie z inną wersją podania wóz się wywrócił, lecz świętemu nic się nie stało. Na kamieniu odcisnął się ślad koła. Inna legenda mówi, że jest to głaz, z którego św. Wojciech nauczał i głosił kazania, zaś ślad ma być odciskiem jego stopy. Zwany bywa też „ołtarzem pogańskim”. Pierwotnie głaz miał leżeć na „polach strzelińskich”. Wedle zapisu z 1835 r. miejscowa ludność miała czcić kamień i przypisywać mu moc uzdrawiającą. Pocierano go nożami lub innymi żelaznymi narzędziami i tak starty na proch pito z wodą jako lekarstwo na febrę. Zagłębienie na głazie jest pochodzenia naturalnego. Granit różowy o obwodzie
3,5 m, wysoki na 1,5 m.

Źródła informacji: Koehler 1895, 417; Wróblewski 1960, 515; Czernicka-Chodkowska 1980, 62; tabliczka ustawiona przy głazie

Współrzędne geograficzne: 52.629488, 18.179485

Lokalizacja na mapach Google

Boże stópki