Skip to main content

RYBOŁY – UROCZYSKO PETRASZKI, GM. ZABŁUDÓW, POW. BIAŁOSTOCKI

RYBOŁY – UROCZYSKO PETRASZKI, GM. ZABŁUDÓW, POW. BIAŁOSTOCKI

„Cudowne źródełko” na uroczysku Petraszki położonym około kilometra na północny zachód od wsi Ryboły. Wg Kroniki Cerkiewnej 1864 r. siłami wiernych zbudowano pierwszą drewnianą kapliczkę, w środku znajdowała się studnia z której czerpano wodę. Wewnątrz znajdowała się ikona Matki Bożej Życiodajne Źródło. W 1926 r. postawiono nową kaplicę. W połowie latach 80-tych XX w. podczas melioracji pól źródło zostało częściowo zniszczone przez rów melioracyjny. Obecnie jest ocembrowane. Dwa razy w roku odbywa się tu nabożeństwo z poświęceniem wody.

Współrzędne geograficzne: 52.94238, 23.25736

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Sosna 2001, 77-81; kwerenda terenowa