Skip to main content

KRZYMOSZE, GM. MORDY, POW. SIEDLECKI

KRZYMOSZE, GM. MORDY, POW. SIEDLECKI

Wedle tradycji kamień ze śladem kopyta lub „śladem wołu”.
Związana z nim legenda mówi, że gdy przed wiekami przewożono figurę Chrystusa z Krzymoszy do Łukowa, woły odmówiły posłuszeństwa, zaś jeden z nich zostawił odcisk racicy w kamieniu. Kamień znajduje się przy grocie na terenie przykościelnym.
Materiał: szary granit; wymiary: 45 cm dł., 22 cm. szer., ślad: 13 cm dł., 11 cm szer., głębokość od 3 do 7 cm. Prawdopodobnie średniowieczna lub nowożytna stępa kamienna.

Źródła informacji: Szczepańczuk 1990, 11; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 52.15941, 22.46889

Lokalizacja na mapach Google