Skip to main content

BIAŁKI, GM. NAREW, POW. HAJNOWSKI

BIAŁKI, GM. NAREW, POW. HAJNOWSKI

Głaz narzutowy położony jest na bagnie, tzw. uroczysku Sinorzeczka. Na kamieniu widoczne wykucie interpretowane jako odcisk stopy. Wedle miejscowego podania to ślad stopy Matki Boskiej, która wraz
z Dzieciątkiem Jezus przechodziła przez bagna pod Białką w czasie zarazy i potknąwszy się o kamień zostawiła na nim odcisk swojej stopy. Woda zbierająca się w zagłębieniu w kształcie stopy miała posiadać cudowne właściwości lecznicze, pomagając na wszelkie zmiany skórne i brodawki. Zdaniem jednego z informatorów (75 lat) kamień niegdyś był wyższy, obok niego często palono ogniska.
Z bagnem, na którym leży kamień związana jest także legenda o potopionym w nim zagonie kozackim, który jeden z mieszkańców wsi wyprowadził na mokradła źle wskazując drogę.

Wymiary kamienia: 120 × 94 cm; wykucie w kształcie stopy o wymiarach 12 × 8 cm, głębokość 3–4 cm.

Źródła informacji: kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 52.96306, 23.45400

Lokalizacja na mapach Google