Pościsze, gm. Międzyrzecz Podlaski, pow. bialski

Wedle opisu A. Pleszczyńskiego we wsi miały znajdować się dwa kamienie.

Jeden z wykutą podkową, stał na granicy między wsiami Strzakły i Pościsze, następnie został zniszczony i wykorzystany do budowy fundamentu domu.

Drugi kamień stał nieopodal, również pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, miały być na nim widoczne dwa wykucia w kształcie śladów stóp. Miał, wedle podania, nosić ślady stóp Matki Bożej
W trakcie kwerendy terenowej nie odnaleziono kamienia. Wedle dwójki informatorów kamień ten znajduje się na skrzyżowaniu dróg pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze nieopodal stojącego tam drewnianego krzyża. Jednakże napotkany głaz nie posiadał żadnych znaków, które można by interpretować jakoś ślady stóp.