Skip to main content

Miejsca cudowne Lubelszczyzny oraz Podkarpacia 

Miło mi poinformować, że projekt jest kontynuowany w ramach kolejnego stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017. Tym razem badaniami objęty został obszar województwa Lubelskiego oraz Podkarpackiego. Pracom badawczym obok kamieni symbolicznych poddane zostały również tzw. miejsca cudowne – źródła z cudowną woda, święte drzewa z którymi wiąże się kult religijny.

Łącznie zadokumentowano 65 obiektów, sporządzono dla nich karty ewidencyjne oraz dokumentację fotograficzną i bazę danych GIS!