Skip to main content

WYRĘBY (MÓJKA), GM. DYNÓW, POW. RZESZOWSKI

WYRĘBY (MÓJKA), GM. DYNÓW, POW. RZESZOWSKI

Diabelski kamień, położony obecnie na obszarze Rezerwatu Przyrody Mójka, administracyjnie na gruntach wsi Wyręby. Wedle miejscowej tradycji diabeł niósł kamień w celu zniszczenia zamku w Odrzykoniu, lecz upuścił go o świcie, gdy zapiał kur. Inne podanie mówi, że głaz został upuszczony przez diabła, gdy zabiły kościelne dzwony. Głaz zwany jest także „Błędnym Kamieniem”, ponieważ przechodzący obok niego wędrowcy mieli gubić drogę i błądzić po lesie. Wedle miejscowej ludności kamień niegdyś był
o wiele wyższy, sięgał koron drzew i miał „lustrzaną” powierzchnię. Każdego roku głaz ma zapadać się w ziemię. W trakcie II wojny światowej głaz został częściowo zniszczony przez Niemców, w celu wykorzystania go do budowy drogi. W 1982 r. objęto go ochroną – wówczas miał wystawać przeszło metr nad powierzchnię.

Źródła informacji: Kotula 1974, 85; tablica informacyjna umieszczona obok głazu; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 49.836924, 22.109457

Lokalizacja na mapach Google