Żuków, gm. Mokobody, pow. siedlecki

Żuków, gm. Mokobody, pow. siedlecki

Wg notatki sporządzonej przez I. Dydyńskiego: „Na polu wsi Żukowa na Podlasiu (…) znajduje się – a mam tę wiadomość z wiarygodnego źródła – kamień dość znacznych rozmiarów ze stopą ludzką, do której lud tameczny przywięzuje legendę o Najświętszej Maryi Pannie(Dydyński I., 1896, s. 10)

Podczas kwerendy terenowej w maju 2013 r. nie zanotowano wśród mieszkańców wsi żadnych wiadomości ani podań na temat rzeczonego kamienia.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.