Skip to main content

ŻUKÓW, GM. MOKOBODY, POW. SIEDLECKI

ŻUKÓW, GM. MOKOBODY, POW. SIEDLECKI

Wg notatki sporządzonej przez I. Dydyńskiego: „Na polu wsi Żukowa na Podlasiu (…) znajduje się – a mam tę wiadomość z wiarygodnego źródła – kamień dość znacznych rozmiarów ze stopą ludzką, do której lud tameczny przywięzuje legendę o Najświętszej Maryi Pannie(Dydyński I., 1896, s. 10)

Podczas kwerendy terenowej w maju 2013 r. nie zanotowano wśród mieszkańców wsi żadnych wiadomości ani podań na temat rzeczonego kamienia.

Źródła informacji: Dydyński 1893, 10; Szczepańczuk 1990, 3; kwerenda terenowa