Skip to main content

ZAWADY, GM. TUROŚŃ KOŚCIELNA, POW. BIAŁOSTOCKI

ZAWADY, GM. TUROŚŃ KOŚCIELNA, POW. BIAŁOSTOCKI

Granitowy głaz narzutowy położony na podmokłym terenie na skaju lasu, ok. 2 km na południowy-zachód od zabudowań wsi Zawady. Jego powierzchnia nosi ślady nawiercania prawdopodobnie w celu jego rozbicia. Według okolicznych mieszkańców po wojnie jeden z gospodarzy próbował go wysadzić dynamitem, jednak nie udało się naruszyć struktury kamienia. Wedle miejscowego podania jest to fragment gwiazdy, która przed laty spadła na ziemię. Naturalne zagłębienie na kamieniu ma być również śladem Matki Bożej, która odpoczęła na nim w trakcie swojej wędrówki.

Wymiary kamienia: 2,5 × 2 m; wysokość 70-90 cm.

Źródła informacji: Miechowicz 2010, 55; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 52.70863, 23.06539

Lokalizacja na mapach Google