Żakowola, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

Żakowola, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

ŻakowolaWedle opisu W. Prackiego (1900 r.) we wsi znajdować się miały trzy kamienie ze znakami:

  1. Kamień „przywieziony z pola przed dom jednego z gospodarzy z wyraźnym wykuciem w kształcie odcisku stopy (wymiary kamienia: dł. 65 cm, szer. 39 cm., wys. 30 cm; długość wykucia 13 cm, szer. 5-7 cm, głębokość 3-7 mm).
  2. Kamień na łąkach, czarnej barwy z niewielkim wgłębieniem, wedle lokalnej ludności interpretowanym jako ślad stopy Matki Bożej
  3. Kamień leżący na łąkach na wschód od wsi, na kamieniu była wykuta stopa i krzyż, kamień uszkodzony jeszcze w XIX w. z powodu próby jego rozbicia, wg opisu W. Prackiego został widoczny jedynie krzyż o dł. 22 cm i rozpiętości ramion 16 cm.

ŻakowolaW trakcie kwerendy terenowej odnaleziono jedynie kamień nr 1, leżący obecnie przy grocie poświęconej Matce Bożej, ufundowanej przez jednego z mieszkańców wsi. Kamień pierwotnie zwieziony z pola przez jednego z gospodarzy (Marcina Czerwieńskiego, w drugiej połowie XIX w.) i ustawiony przed jednym z domów we wsi.
Obecny właściciel gospodarstwa (Adam Śledź) przeniósł kamień pod grotę poświęconą NMP ustawionej pośrodku wsi.

Kamień nr 2 został zniszczony kilka lat temu, wyrwany traktorem został rozbity i użyty do budowy drogi. Kamień nr 3 również nie istnieje. Według mieszkańców wsi także został zniszczony w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.