Skip to main content

ŻAKOWOLA STARA, GM. KĄKOLEWNICA, POW. RADZYŃSKI

ŻAKOWOLA STARA, GM. KĄKOLEWNICA, POW. RADZYŃSKI

Wedle opisu W. Prackiego (1900, 118-119) we wsi znajdować się miały trzy kamienie ze znakami. Kamień „przywieziony z pola” przed dom jednego z gospodarzy z wyraźnym wykuciem w kształcie odcisku stopy (wymiary kamienia: dł. 65 cm, szer. 39 cm, wys. 30 cm; długość wykucia 13 cm, szer. 5-7 cm, głębokość 3-7 mm).

Kamień na łąkach, czarnej barwy z niewielkim wgłębieniem, przez lokalną ludność interpretowanym jako ślad stopy Matki Bożej. Kamień leżący na łąkach na wschód od wsi, z wykutą stopą i krzyżem, uszkodzony jeszcze w XIX w. podczas próby jego rozbicia. Według opisu W. Prackiego widoczny pozostał jedynie krzyż o dł. 22 cm i rozpiętości ramion 16 cm.

W trakcie kwerendy terenowej odnaleziono tylko kamień leżący obecnie przy grocie poświęconej Matce Bożej, ufundowanej przez jednego z mieszkańców wsi. Kamień pierwotnie zwieziony z pola przez jednego z gospodarzy (Marcina Czerwieńskiego w 2. połowie XIX w.) i ustawiony przed jednym z domów we wsi.

Obecny właściciel gospodarstwa przeniósł kamień pod grotę poświęconą NMP, umiejscowioną pośrodku wsi. Kamień nr 2 został zniszczony kilka lat temu – wyrwany traktorem, rozbity i użyty do budowy drogi. Kamień nr 3 również nie istnieje. Według mieszkańców wsi także został zniszczony w ostatnich kilkunastu latach.

Źródła informacji: Pracki 1900, 118-119 (rys. 49); Baruch 1907, 30, 32 (ryc. III)

Współrzędne geograficzne: 51.872607, 22.726883

Lokalizacja na mapach Google

Kamień w Żakowoli za Pracki, 1900, ryc. 49.