Skip to main content

WODZIERADY, GM. WODZIERADY, POW. ŁASKI

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego (1893, XIII, s. 732) we wsi Wodzierady, przy drodze do Chorzeszowa leżał wielki kamień z wykutą stopą, według miejscowej tradycji odciśniętą przez św. Dorotę. Z kolei zgodnie z notatką J. Szaniawskiego miała być to stopa św. Teresy (1868, s. 3). Kamień miał leżeć w pobliżu mostu, oparty o brzeg rowu. Kamień nieodnaleziony w terenie (poszukiwania prowadzone w 2021 r.). Według miejscowych informatorów zniszczony przed II wojną światową.

Źródła informacji: Szaniawski 1872, 13; Baruch 1907, 29; kwerenda terenowa

Boże stópki