Skip to main content

WĄWOLNICA, GM. WĄWOLNICA, POW. PUŁAWSKI

WĄWOLNICA, GM. WĄWOLNICA, POW. PUŁAWSKI

Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej jest jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Lubelszczyźnie. „Cudowne źródło” wybija spod wzgórza zajętego przez kościół. Niegdyś zajmował go wczesnośredniowieczny gród, następnie zamek ufundowany przez Kazimierza Wielkiego i średniowieczne miasto. Miejsce licznych pielgrzymek oraz uzdrowień. Początek kultu Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy i ruchu pątniczego datuje się na XIII w. Ma on związek z objawieniem maryjnym w sąsiedniej wsi Kębło, gdzie Matka Boska ukazała się na kamieniu atakującym miasto Tatarom, ocalając w ten sposób jego mieszkańców (patrz Święte i przeklęte. Kamienie… s. 117-118; https://bozestopki.edu.pl/keblo-gm-wawolnica-pow-pulawski/).  

            Źródło znajduje się po zachodniej stronie wzgórza zajętego przez Bazylikę pw. Św. Wojciecha oraz Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Czerpanie wody jest ograniczone ze względu na skażenie wód gruntowych.

Źródła informacji: Z dawna Polski… 1983, 591-592; Kania 1986, 8-9; Pęzioł 2008, 10-13; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 51.29708 , 22.14335

Lokalizacja na mapach Google