Wąwolnica, gm. Wąwolnica, pow. puławski

Wąwolnica, gm. Wąwolnica, pow. puławski

Źródło znajduje się po zachodniej stronie wzgórza zajętego przez Bazylikę pw. Św. Wojciecha oraz Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Źródło zamknięte ze względu na skażenie wód gruntowych.

Wawolnica006

Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej jest jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Lubelszczyźnie. Źródło wypływa spod wzgórza zajętego przez kościół, niegdyś zamek Kazimierza Wielkiego. Miejsce licznych pielgrzymek oraz uzdrowień. Wedle tradycji woda ze źródła leczy różne schorzenia, przede wszystkim choroby oczu. Miała przy nim odpoczywać królowa Jadwiga w drodze na Litwę. W kościele w Wąwolnicy znajdują się liczne świadectwa uzdrowień. Odpusty: 23 kwietnia, 29 czerwca, I sobota i niedziela września, 8 września.

Wawolnica002

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.