Skip to main content

W poszukiwaniu kolejnych “bożych stópek”

W ramach badań starałem się dotrzeć do wszystkich zabytków, które wytypowałem na podstawie kwerendy źródłowej, literatury naukowej i krajoznawczej, nierzadko dzięki wzmiankom w Internecie (wszystkie źródła, linki, odniesienia do literatury zostały podane na kartach obiektów). Dzięki wywiadom etnograficznym udało się odkryć również kilka nowych kamieni ze znakami nie znanych nauce. Z pewnością jest ich jeszcze znacznie więcej. Może podobne zabytki znajdują się w Waszych miejscowościach? Będę wszystkim bardzo wdzięczny za dzielenie się informacjami na ich temat. W ten sposób katalog będzie się powiększał, a kolejne zabytki zostaną ocalone od zapomnienia.