Skip to main content

USTRZESZ-LISIOWÓLKA, GM. RADZYŃ PODLASKI (USTRZESZ) I GM. WOHYŃ (LISIOWÓLKA), POW. RADZYŃSKI

USTRZESZ-LISIOWÓLKA, GM. RADZYŃ PODLASKI (USTRZESZ) I GM. WOHYŃ (LISIOWÓLKA), POW. RADZYŃSKI

Na granicy wsi Ustrzesz i Lisiowólka miały leżeć trzy kamienie z wykutymi podkowami (wedle miejscowej ludności księżycami). Kwerenda terenowa nie potwierdziła istnienia kamieni. Prawdopodobnie leżały na polu zwanym „Kamienie”. Kamienie najprawdopodobniej zniszczone.

Źródła informacji: Pracki 1900, 120; wywiady przeprowadzono z pięcioma informatorami, mieszkańcami wsi Ustrzesz oraz Lisiowólka, żadna z osób nie posiadała informacji na temat poszukiwanych kamieni