Skip to main content

UCHANIE, GM. UCHANIE, POW. HRUBIESZOWSKI

UCHANIE, GM. UCHANIE, POW. HRUBIESZOWSKI

Drewniana kaplica pw. św. Antoniego z 1983 roku postawiona w miejscu źródła, które według okolicznych mieszkańców posiada uzdrawiającą moc. Kult świętego Antoniego w Uchaniach sięga XVI w., gdy przywieziono tu z Rzymu jego obraz autorstwa Mikołaja Daniłowicza.

Na zwieńczeniu studni z „cudowną wodą” znajduje się drewniana figura świętego Antoniego. Kapliczka zbudowana została w latach 1982-1983 przez Józefa Kunaszczuka.

Źródła informacji: Petera 1997, 42-43; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.90586, 23.64732

Lokalizacja na mapach Google