Trzęsiny, gm. Radecznica, pow. zamojski

Trzęsiny, gm. Radecznica, pow. zamojski

Wedle informacji zebranych wśród mieszkańców wsi, święty Antoni wędrując z Leżajska do Radecznicy spoczął na kamieniu leżącym w okolicznym lesie, wówczas w miejscu tym wytrysnęło źródło. Woda która z niego wybija ma posiadać leczniczą moc. W miejscu tym wybudowano kapliczkę. W każdy Wielki Piątek, przed świtem okoliczni mieszkańcy idą w to miejsce po wodę, poją i kąpią w niej chorych. Ważne jest by woda została zebrana przed świtem, wówczas jej uzdrawiająca moc jest największa. W czasie II Wojny Światowej w miejscu tym, na poddaszu kapliczki ukrywała się młoda dziewczyna, żydówka o imieniu Tema. Została tam ukryta przez mieszkańców wsi, dzięki czemu przetrwała czas okupacji. Źródlisko w Trzęsinach stanowi dziś pomnik przyrody nieożywionej.

Lokalizacja GPS: 50°38’20.76″N; 22°47’57.63″E

Trzesiny003 Trzesiny005 Trzesiny030

Trzesiny024 Trzesiny034

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.