Skip to main content

TRZĘSINY, GM. RADECZNICA, POW. ZAMOJSKI

TRZĘSINY, GM. RADECZNICA, POW. ZAMOJSKI

Wedle informacji zebranych wśród mieszkańców wsi, gdy św. Antoni wędrując z Leżajska do Radecznicy spoczął na kamieniu leżącym w okolicznym lesie, wówczas w miejscu tym wytrysnęło źródło. Woda która z niego wybija ma posiadać leczniczą moc. W miejscu tym wybudowano kapliczkę. W każdy Wielki Piątek, przed świtem okoliczni mieszkańcy przychodzą tu po wodę, poją i kąpią w niej chorych. Ważne jest, by woda została zebrana przed świtem, ponieważ wtedy jej uzdrawiająca moc jest największa. W czasie II wojny światowej, na poddaszu kapliczki ukrywała się młoda dziewczyna, żydówka o imieniu Tema. Została tam schowana przez mieszkańców wsi, dzięki czemu przetrwała czas okupacji. Źródlisko w Trzęsinach
stanowi dziś pomnik przyrody nieożywionej.

Źródła informacji: kwerenda terenowa; http://www.pielgrzymkrasnostawski.
pl/index.php/galeria-i/trzesiny
(dostęp 12 maja 2023)

Współrzędne geograficzne: 50.639090, 22.798440

Lokalizacja na mapach Google