Skip to main content

Tag: Diabelskie kamienie

BRZEZOWA-KORNATKA, GM. DOBCZYCE, POW. MYŚLENICKI

Tzw. „Diabelski Kamień” na Styrku. Ostaniec skalny z piaskowca położony na szczycie wzgórza Styrek. Wymiary kamienia wys. 2,5 m, dł. 5 m, szer. 3,5 m.
Wedle relacji z roku 1896 zanotowanej we wsi Brzezowa: „na polach leży u nos wielgi kamień, co go niós djeboł na kościół w Szcyrzycu, jak go budowali. Ale go nie doniós, bo kogut zapiał o północy, i djeboł musioł kamień puści. Po obu stronach kamienio widać łapy djobelskie, jak ten kamień trzymoł”.

Współrzędne geograficzne: 49.851961, 20.069568

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Udziela 1900, 33; kwerenda terenowa

RUDNIK, GM. SUŁKOWICE, POW. MYŚLENICKI

Formacja skalna w kształcie maczugi o obwodzie ok. 10 m i wysokości 15 m, położona na północnym stoku Pasma Barnasiówki. Obok znajduje się skalny mur o długości ok. 30 m i szerokości 5 m.
Z kamieniem związana jest legenda o diable chcącym zniszczyć sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej przez zrzucenie ogromnego głazu. Czart zawarł jednak pakt ze św. Piotrem, że zostawi kamień tam gdzie go po drodze zastanie pianie koguta. Kamień był ciężki i diabeł niósł go powoli. Świt zastał go w lesie na Paśmie Barnasiówki, zapiał kogut i diabeł musiał zostawić skałę w lesie. Do głazu prowadzi szlak turystyczny. Nieopodal znajduje się tzw. „mały diabelski kamień”.

Współrzędne geograficzne: 49.839326, 19.847381

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Zinkow 1993; kwerenda terenowa

BOREK KLIMONTOWSKI, GM. KLIMONTÓW, POW. SANDOMIERSKI

Wedle notatki Oskara Kolberga we wsi Borek pod Klimontowem, nieopodal drogi miało leżeć kilkanaście dużych kamieni. Miejscowe podanie mówiło, że niosły je diabły, by zniszczyć kościół ariański w sąsiedniej wsi. Wedle innej wersji diabły miały rozbić kamieniami kościół jezuitów w Koprzywnicy, lecz wybrały się w drogę zbyt późno i o północy zastało je w powietrzu pianie koguta. Diabły utraciwszy moc upuściły kamienie i uciekły do piekła.

Źródła informacji: Kolberg 1865, 255

BAŁTÓW, GM. BAŁTÓW, POW. OSTROWIECKI

Wychodnia skalna na krawędzi doliny potoku Kamienna z dobrze widocznym śladem nogi dinozaura (Allozaura), w tradycji ludowej zwanym „Czarcią” lub „Diablą Stopką”. Wedle legendy diabeł założył się z aniołem, że przeskoczy dolinę Kamiennej. Odbił się tak mocno ze skałki, że zostawił na niej odbity ślad krogulczej stopy. Miejsce z odciskiem stopy było zwane również przeklętym. Odkrycie i identyfikacja śladu jako tropu dinozaura przyczyniło się do powstania Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego JuraPark w Bałtowie.

Współrzędne geograficzne: 51.016003, 21.552288

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Gierliński 2009, 129; W dolinie dinozaurów, Dziennik Polski,
wydanie online https://dziennikpolski24.pl/w-doliniedinozaurow/
ar/1572642
(dostęp 15 lutego 2023); kwerenda terenowa

MICHNIÓW, GM. BODZENTYN, POW. KIELECKI

„Kamień Michniowski”, wychodnia skalna zwana również „Diabelskim Kamieniem” położona na szczycie wzgórza o tej samej nazwie. W zachodnim grzbiecie skałek znajduje się niewielka jaskinia, według miejscowego podania zamieszkała przez diabła, noszącego czerwone spodnie. Niedzielami siedział na skale i grał na skrzypcach, a czynił to tak pięknie, że ludzie podążający do kościoła zbaczali z drogi i przychodzili pod skałę. Diabeł porywał ich do jaskini gdzie ginęli. Jaskinia służyła jako schronienie powstańcom styczniowym. Ukrywali się w niej także Żydzi w czasie II wojny światowej. Dziś część Rezerwatu. Przyrody Kamień Michniowski.

Współrzędne geograficzne: 50.998180, 20.869147

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji:

Urban, Gubała, Kasza 1997, 702; Kędracki J., Odkrywamy Świętokrzyskie – Kamień
Michniowski i Burzący Stok, Gazeta Wyborcza, wydanie internetowe – https://kielce.wyborcza.pl/
kielce/7,47262,3681662.html
(dostęp 22 kwietnia 2023); Kuliński, Włodarczyk 2009, 38-39; kwerenda terenowa

KAMIENNA WOLA, GM. GOWARCZÓW, POW. KONECKI

Głaz narzutowy, leżący pomiędzy polami, o szer. 5 i wys. 1 m. Widoczne ślady obkopywania i prób rozbicia kamienia. W miejscowej tradycji nazywany „Diabelskim Kamieniem”. Diabeł za jego pomocą chciał zniszczyć kościół w Gowarczowie, lecz gdy niósł kamień nastał świt, zapiał kogut i diabeł utracił piekielne moce, zrzucając głaz na pola.

Współrzędne geograficzne: 51.328380, 20.424205

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: https://www.opoczno-top.pl/artykul,Piekielny_szlak,11755.html (dostęp 26.05.2023); kwerenda terenowa

MASŁÓW PIERWSZY, GM. MASŁÓW, POW. KIELECKI

Wychodnia skalna w Paśmie Masłowskim w Górach Świętokrzyskich. Wedle miejscowej legendy diabeł chciał zniszczyć klasztor na Świętym Krzyżu. Wydobył ogromną skałę z głębi ziemi i niosąc ją w powietrzu pędził w kierunku klasztoru. Skała jednak spowalniała jego lot i gdy nadszedł świt, zapiał kogut w sąsiedniej wsi Mąchocice, a diabeł tracąc swą nadprzyrodzoną moc upuścił skałę, która wbiła się w grzbiet Klonówki. Bruzdy i zagłębienia widoczne na powierzchni skały wedle wierzeń mają być śladami diabelskich
pazurów. Inna wersja podania mówi, że mieszkańcy pobliskiego Krajna chcieli zbudować kościół. Diabeł postanowił zniszczyć budowaną świątynię. Porwał wielki kamień z sąsiedniej Świniej Góry i gdy był już blisko miejsca budowy, Bóg sprawił, że nocą zabiły dzwony w kościele w Leszczynach. Diabeł utraciwszy moc zrzucił kamień na górę Klonówkę. Do dziś rozzłoszczony siedzi pod skałą i straszy wędrowców.

Współrzędne geograficzne: 50.904760, 20.762379

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Firkowska 1999, 191-192; tablica informacyjna ustawiona przy głazie; kwerenda terenowa

SZEWNA, GM. BODZECHÓW, POW. OSTROWIECKI

Piaskowcowy ostaniec skalny położony na wschodnim zboczu doliny rzeki Szewnianka (Kamionka). Wysokość skały sięga 8 m, zaś średnica 5 m. Wśród okolicznej ludności zwana jest „Diabelskim Kamieniem”. W literaturze określana jest „Sfinksem”, głównie dzięki pracy W. Wojciechowskiego z 1924 r., który w skale dopatrywał się przedstawień pogańskich bóstw, m.in. Światowida lub widział rzeźbę Sfinksa.
Na skale widoczne liczne graffiti i ślady wandalizmu, a także wykucia w kształcie trójkąta oraz stylizowanej tarczy herbowej o nieustalonej chronologii.

Współrzędne geograficzne: 50.905422, 21.369317

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Wojciechowski 1924; kwerenda terenowa

OPATÓW, GM. OPATÓW, POW. OPATOWSKI

„Czarci Kamień” lub tzw. „Diabla Górka”, położony nad strumieniem Grabówka (Jałowęsa), przy drodze do Zalewu Opatowskiego (Zochcinek). Głaz jest niewidoczny, pokryty warstwą darni. Wedle legendy głaz miał służyć diabłu do zniszczenia kolegiaty św. Marcina w Opatowie. Czart zabrał go w tym celu z Gór Świętokrzyskich, lecz gdy był już blisko zastał go świt i zapiał kogut. Diabelska moc zniknęła i głaz spadł na podmokłe łąki. O zniszczenie kościoła prosiły moce piekielne świętokrzyskie czarownice.

Współrzędne geograficzne: 50.810704, 21.409332

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Gazeta Wyborcza https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,115198,23480175,kolegiata-miala-przeszkadzacczarownicom-do-akcjiwkroczyl.html (dostęp 11 maja 2023); kwerenda terenowa

KUROZWĘKI, GM. STASZÓW, POW. STASZOWSKI

Głaz narzutowy o wymiarach ok. 3 × 2 m i wys. 1,5 m. Wedle legendy, gdy okoliczna ludność nawracała się na chrześcijaństwo, rozpoczęto w Kurozwękach budowę kościoła. Rozzłoszczony diabeł, który miał swoją siedzibę na Łysej Górze począł ciskać wielkimi głazami w celu zburzenia świątyni. Jednym z nich jest omawiany kamień, do którego prowadzi dobrze oznakowana ścieżka. Nieopodal głazu znajduje się cudowne źródełko, z którego woda posiadać ma uzdrawiającą moc leczniczą. W Wielki Piątek wierni przybywali w to miejsce, by zaczerpnąć wody i przemyć twarz, co symbolizowało obmycie z grzechów. Wodę zabierano również do domów.

Współrzędne geograficzne: 50.592564, 21.099717

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji:

https://staszow.pl/diabelskikamien.html (dostęp 20 kwietnia 2023); tablica informacyjna umieszczona przy kamieniu oraz źródle; kwerendy terenowe