Skip to main content

SZCZECIN, GM. SZCZECIN, POW. SZCZECIŃSKI

W bazylice archikatedralnej św. Jakuba miał znajdować się dawniej duży kamień ustawiony obok organów, na którym odciśnięte były ślady stóp. Wedle miejscowych wierzeń pozostawił je tam diabeł.

Źródła informacji: Haas 1898; Łysiak 1998, 25

Diabelskie kamienie