Skip to main content

SOKOŁÓWKA, GM. KROTOSZYN, POW. KROTOSZYŃSKI

Głaz narzutowy zwany „Diabelskim Kamieniem” o obwodzie ok. 17 m i wysokości 1,5 m, położony na obszarze leśnym Dąbrowy Krotoszyńskie (Leśnictwo Sokołówka oddz. 74). Wedle legendy w czasie potopu szwedzkiego i oblężenia Jasnej Góry w Częstochowie, szwedzki generał Miller wszedł w pakt z diabłem, który miał mu przynieść głaz do wykonania kuli do ogromnej armaty, mającej skruszyć mury klasztoru. Diabeł udał się do Szwecji i wziął stamtąd ogromny głaz. Gdy leciał z powrotem rozlegało się potężne dudnienie oraz świst wiatru. Świadkiem lotu diabła był chłop z sąsiedniego Rozdrażewka, który przerażony zaczął odmawiać godzinki. Diabeł utracił moc i upuścił kamień. Próbował go podnieść, lecz głaz coraz bardziej zapadał się w ziemię. Zrozpaczony czart usiadł na nim zostawiając ślad swojego siedzenia oraz kopyt – nieckowate zagłębienia widoczne na powierzchni skały.

Szlak do kamienia jest oznakowany, począwszy od leśniczówki Sokołówka, a przy głazie ustawiono tablicę informacyjną z przytoczoną legendą.

Źródła informacji: https://krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/tajemnica-diabelskiegokamienia (dostęp 20 lutego 2023); tablica informacyjna; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 51.774772, 17.606059

Lokalizacja na mapach Google

Diabelskie kamienie