Sokóle, gm. Drelów, pow. bialski

Sokóle, gm. Drelów, pow. bialski

Na terenie leśnictwa Sokule obok Białej Podlaskiej, „wśród zarośli i krzewów” miał znajdować się ogromny kamień mający po środku nieckowate zagłębienie.

Dziś kamień nie istnieje, niewykluczone że leżał na bagnie noszącym nazwę „Kamień”, prawdopodobnie został zniszczony podczas orki leśnej. Bagno nosi ślady licznych przekopów koparką oraz orki głębokim pługiem.

Wedle miejscowych wierzeń, woda zbierająca się w zagłębieniu miała posiadać właściwości lecznicze.

Kwerenda terenowa przyniosła wyniki negatywne, obecnie nie zachowała się pamięć na temat głazu.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.