Skip to main content

SIELEC, GM. LEŚNIOWICE, POW. CHEŁMSKI

SIELEC, GM. LEŚNIOWICE, POW. CHEŁMSKI

Nazwa lokalna: „Źródło Święta Anna” lub „Kaplica na wodzie”. Wedle miejscowej tradycji słynie jako miejsce uzdrowień. Początki kultu miejsca cudownego pozostają nieznane. Dwa razy w roku w dzień św. Anny 26 lipca odbywają się tu odpusty katolickie, dwa tygodnie później prawosławne. Nabożeństwa prawosławne powiązane są ze święceniem wody w „cudownym źródle” pod kapliczką. Dawniej kapliczka należała do parafii greckokatolickiej w Sielcu. Dziś „Kapliczka Ekumeniczna Świętej Anny w Sielcu”.

Źródlisko położone jest w niewielkiej kotlince, na terenie podmokłym. Jedno ze źródeł znajduje się pod kaplicą św. Anny, drugie wybija u stóp pobliskiej lipy.

Źródła informacji: wywiad ze starszymi mieszkańcami wsi Sielec; tablica informacyjna w miejscu kaplicy.

Współrzędne geograficzne: 51.030585, 23.515359

Lokalizacja na mapach Google