Sielec, gm. Leśniowice, pow. chełmski

Sielec, gm. Leśniowice, pow. chełmski

Źródlisko w niewielkiej kotlince, teren podmokłym. Jedno ze źródeł znajduje się pod kaplicą św. Anny, drugie wybija u stóp pobliskiej lipy. Nazwa lokalna: „Źródło Święta Anna” lub „Kaplica na wodzie”. Wedle miejscowej tradycji słynie jako miejsce uzdrowień. Początki kultu pozostają nieznane. Dwa razy w roku w dzień św. Anny 26 lipca odbywają się tu odpusty katolickie, dwa tygodnie później prawosławne. Nabożeństwa prawosławne powiązane są ze święceniem wody w „cudownym źródle” pod kapliczką.

Sielec003 Sielec005 Sielec006 Sielec012

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.