Pościsze, gm. Międzyrzecz Podlaski, pow. bialski

Pościsze, gm. Międzyrzecz Podlaski, pow. bialski

Wedle opisu A. Pleszczyńskiego we wsi miały znajdować się dwa kamienie.

Jeden z wykutą podkową, stał na granicy między wsiami Strzakły i Pościsze, następnie został zniszczony i wykorzystany do budowy fundamentu domu.

Drugi kamień stał nieopodal, również pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, miały być na nim widoczne dwa wykucia w kształcie śladów stóp. Miał, wedle podania, nosić ślady stóp Matki Bożej
W trakcie kwerendy terenowej nie odnaleziono kamienia. Wedle dwójki informatorów kamień ten znajduje się na skrzyżowaniu dróg pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze nieopodal stojącego tam drewnianego krzyża. Jednakże napotkany głaz nie posiadał żadnych znaków, które można by interpretować jakoś ślady stóp.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.