Skip to main content

POŚCISZE, GM. MIĘDZYRZEC PODLASKI, POW. BIALSKI

POŚCISZE, GM. MIĘDZYRZEC PODLASKI, POW. BIALSKI

Wedle opisu A. Pleszczyńskiego we wsi miały znajdować się dwa kamienie. Jeden z wykutą podkową, stał na granicy między wsiami Strzakły i Pościsze, następnie został zniszczony i wykorzystany do budowy fundamentu domu.

Drugi kamień stał nieopodal, również pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, miały być na nim widoczne dwa wykucia w kształcie śladów stóp, wedle podania należących do Matki Bożej. W trakcie kwerendy terenowej nie odnaleziono kamienia. Wedle dwójki informatorów znajduje się on na skrzyżowaniu dróg pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, nieopodal stojącego tam drewnianego krzyża. Jednakże wskazany głaz nie posiadał żadnych znaków, które można by interpretować jako ślady stóp.

Źródła informacji: Pleszczyński 1911, 152-153