Skip to main content

PODEBŁOCIE, GM. TROJANÓW, POW. GARWOLIŃSKI

PODEBŁOCIE, GM. TROJANÓW, POW. GARWOLIŃSKI

Głaz narzutowy położony na rozstaju dróg pomiędzy wsiami Kletnia oraz Podebłocie o wymiarach 240 × 130 × 50 cm. Nieopodal kamienia ustawiony jest drewniany krzyż. Wedle miejscowej tradycji na kamieniu miała objawiać się Matka Boska. Naturalne zagłębienia widoczne na powierzchni kamienia mają być odciskami jej stóp.

Na kamieniu kładziono wiązki ziół, zaś woda zbierająca się w zagłębieniach miała mieć właściwości lecznicze. Wedle informatorów ze wsi Kletnia, w miejscu tym miano także chować nieochrzone dzieci i martwe płody. Obiekt położony jest w odległości 1 km od wczesnośredniowiecznego grodziska w Podebłociu.

Źródła informacji: kwerenda terenowa; wywiady z mieszkańcami wsi Kletnia oraz Podebłocie

Współrzędne geograficzne: 51.63420, 21.75195

Lokalizacja na mapach Google