Skip to main content

PGR RADKÓW (DAWNIEJ RADKÓW), GM. DOŁHOBYCZÓW, POW. HRUBIESZOWSKI

PGR RADKÓW (DAWNIEJ RADKÓW), GM. DOŁHOBYCZÓW, POW. HRUBIESZOWSKI

Niegdyś Radków, gm. Telatyn, obecnie PGR Białystok, gm. Dołhobyczów. Wedle miejscowych
mieszkańców woda posiadać ma właściwości uzdrawiające. Początki kultu są nieznane.
Tradycja mówi o objawieniu się w tym miejscu Matki Boskiej pasterzom. Kiedy kult tego miejsca się nasilał i przybywali tu liczni pielgrzymi, postawiono nad cudownym źródłem kaplicę (greckokatolicką) oraz kalwarię z XIV stacjami drogi krzyżowej.

Do II Wojny Światowej funkcjonowało tu greckokatolickiej sanktuarium maryjne.
Przybywali tu liczni pielgrzymi na doroczne odpusty. Po II Wojnie Światowej gdy powstał
tu PGR kaplicę rozebrano. Obecna kapliczka na studni pochodzi z lat 90. XX w. Obok znajduje
się mogiła i pomnik żołnierzy UPA.

Źródła informacji: Kawałko 2006, 53-54; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.49240, 23.93516

Lokalizacja na mapach Google