Skip to main content

PĘKANINO, GM. MALECHOWO, POW. SŁAWIEŃSKI

Przy drodze z Pękanina do Dąbrowy miał leżeć ogromny kamień, na którego powierzchni był widoczny „odcisk nogi końskiej, kociej i dziecka”. W noc noworoczną miał na nim tańczyć diabeł. Głazu nie udało się znaleźć w terenie. Najprawdopodobniej zniszczony.

Źródła informacji: Rosenov 1921, 69; Łysiak 1998, 25; Kajkowski 2008, 328

Diabelskie kamienie