Skip to main content

OPOLE, GM. OPOLE, POW. OPOLSKI

OPOLE, GM. OPOLE, POW. OPOLSKI

Kamień, wedle legendy z odciskami stóp św. Wojciecha, ustawiony na Wzgórzu Uniwersyteckim, nieopodal studni św. Wojciecha, z której woda ma posiadać cudowną moc uzdrawiającą. Obecny kamień jest kopią wykonaną i ustawioną w 2013 r. Oryginał przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu (sygn. 69.), gdzie został przeniesiony ok. 1460 r. Wysokość kamienia wynosi 61 cm, średnica 35 cm. W XIX w. kamień przechowywano w katedrze św. Jana Chrzciciela, gdzie miał być ustawiony w nawie na prawo od kruchty, pod wizerunkiem św. Benedykta. Wedle legendy z głazu miał nawracać na chrześcijaństwo i głosić kazania św. Wojciech. Żar bijący od świętego spowodował odciśnięcie w skale
jego stóp. Na głazie widoczne są dwa rzeźbienia w kształcie stóp z wyraźnie zaznaczonymi palcami oraz piętami. Na oryginalnym zabytku prawa stopa jest mniej wyraźna. Górna część oryginalnego kamienia jest również zabezpieczona żelazną obręczą.

Współrzędne geograficzne: 50.668862, 17.925377

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Baruch 1907, 44-45; Urban 1973, 42; kwerenda terenowa