Skip to main content

NIECKOWO, GM. POTĘGOWO, POW. SŁUPSKI

Kamień, według podania porzucony przez diabła, który budował groblę przez jezioro dla właściciela ziemskiego. W nagrodę czart miał otrzymać jego duszę, lecz nastał ranek, kogut zapiał i diabeł musiał uciekać. W złości rzucił kamieniem w dom dziedzica, lecz chybił i ten upadł obok. Głaz został rozbity.

Źródła informacji: Knoop 1924, 52;. Łysiak 1998, 32

Diabelskie kamienie