Skip to main content

NAJDZISZÓW, GM. MIERZĘCICE, POW. BĘDZIŃSKI

NAJDZISZÓW, GM. MIERZĘCICE, POW. BĘDZIŃSKI

Zgodnie z informacją z 1881 r. na polu zwanym „Godów” (uprzednio obszar zalesiony), pomiędzy wsiami Sadowie, Najdziszów i Nowa Wieś, miał znajdować się kamień z „wytłoczoną stopą ludzką”. Był to duży, owalny czerwony piaskowiec. Według miejscowej tradycji ślad pozostawił diabeł, który stanął na głazie. Miejsce to uznawano za nawiedzone. Kto zaś przyłożyłby do śladów na kamieniu stopę, zostałaby mu ona oderwana.

Źródła informacji: Stuczeń 1881, 180; Dydyński 1893, 10; Baruch 1907, 30