Skip to main content

MASŁÓW PIERWSZY, GM. MASŁÓW, POW. KIELECKI

MASŁÓW PIERWSZY, GM. MASŁÓW, POW. KIELECKI

Wychodnia skalna w Paśmie Masłowskim w Górach Świętokrzyskich. Wedle miejscowej legendy diabeł chciał zniszczyć klasztor na Świętym Krzyżu. Wydobył ogromną skałę z głębi ziemi i niosąc ją w powietrzu pędził w kierunku klasztoru. Skała jednak spowalniała jego lot i gdy nadszedł świt, zapiał kogut w sąsiedniej wsi Mąchocice, a diabeł tracąc swą nadprzyrodzoną moc upuścił skałę, która wbiła się w grzbiet Klonówki. Bruzdy i zagłębienia widoczne na powierzchni skały wedle wierzeń mają być śladami diabelskich
pazurów. Inna wersja podania mówi, że mieszkańcy pobliskiego Krajna chcieli zbudować kościół. Diabeł postanowił zniszczyć budowaną świątynię. Porwał wielki kamień z sąsiedniej Świniej Góry i gdy był już blisko miejsca budowy, Bóg sprawił, że nocą zabiły dzwony w kościele w Leszczynach. Diabeł utraciwszy moc zrzucił kamień na górę Klonówkę. Do dziś rozzłoszczony siedzi pod skałą i straszy wędrowców.

Współrzędne geograficzne: 50.904760, 20.762379

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: Firkowska 1999, 191-192; tablica informacyjna ustawiona przy głazie; kwerenda terenowa