Skip to main content

KSIĘŻOMIERZ, GM. GOŚCIERADÓW, POW. KRAŚNICKI

KSIĘŻOMIERZ, GM. GOŚCIERADÓW, POW. KRAŚNICKI

Miejsce nosi nazwę lokalną „Zjawienie”. W latach 1594-1602 na polnym kamieniu leżącym obok drogi objawiła się płacząca Matka Boża, siedząca w ubraniu chłopki. Wieść szybko rozniosła się po okolicznych wsi, zaś w miejsce zaczęli przybywać liczni wierni.Z polecenia władz kościelnych, które nie uznały objawień, kamień zakopano.
Objawienia zostały uznane przez biskupa krakowskiego kardynała Bernarda Maciejowskiego. W Księżomierzu wybudowano kapliczkę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w której umiejscowił obraz z wizerunkiem NMP. Została ona przez biskupa krakowskiego Mariana Szyszkowskiego w dniu 14 listopada 1626 r. mianowana kościołem filialnym parafii dzierzkowickiej.
Parafię w Księżomierzu powołano w latach 1912-1924. Wg legendy w XVIII w. obraz z kapliczki miał zostać przewieziony do kościoła w Dzierzkowicach, jednak „woły nie chciały ruszyć z nim z miejsca”. W 1783 r. do Księżomierza przewieziono stary XV-wieczny kościół z Chodla, który spłonął w 1996 r. 6 sierpnia w miejscu objawienia odprawiana jest msza święta.

Źródła informacji: wywiad z mieszkańcami Księżomierza; tablica informacyjna w miejscu objawienia

Lokalizacja na mapach Google